Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van alle cursussen, workshops, trainingen en opleidingen via calmaacademy.be. Online of offline.

Bij aankoop van een van online producten doe je afstand van je herroepingsrecht.
Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Calma is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld.

Eventuele klachten over de door deze website geleverde diensten kan je mailen naar info@calmaacademy.be, Calma sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan door aankoop op deze website.

Door deze website (www.calmaacademy.be, eigendom van Calma) te gebruiken en/of een order te plaatsen, ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Ondernemingsgegevens
Calma
Hollandsestraat 2
2300 Turnhout
België
e-mail: info@calmaacademy.be
tel.: +32 456375106
BTW: BE 0784.591.329

Art. 1: Algemene bepalingen
Calma Academy biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen en online trainingen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Calma Academy moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Calma Academy aanvaard zijn.

Art. 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds vrij van BTW omwille van vrijgestelde btw regel voor kleine ondernemingen en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Art. 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Calma Academy niet. Calma Academy is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Calma Academy is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wij doen ons best de kleuren van de artikelen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Toch is het mogelijk dat de kleuren op de foto’s iets afwijken van de echte kleuren. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van het beeldscherm van uw computer.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@calmaacademy.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Calma Academy. Calma Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Art. 4: Online aankopen
De Klant kan betalen via  

 • Belfius Direct Net
 • iDeal 
 • KBC/CBC betaalknop
 • Bancontact 
 • Paypal 
 

Calma Academy is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

De producten waarbij staat geschreven: ‘Beschikbaar via nabestelling’ kan je meteen aankopen. De verzending gebeurd zo snel mogelijk, de klant krijgt een bericht wanneer de producten verzonden kunnen worden. 

Essentiële oliën en diffusers zijn vaak in nabestelling.  

Art. 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Calma Academy voorziet leveringen in België en Nederland. De levering gebeurt door Bpost. 

De volgende tarieven gelden:

 • Gratis verzending naar huis in België en Nederland vanaf €75.
 • Onder het aankoopbedrag van €75 voor België en Nederland betaal je:
  • voor een levering aan huis binnen België: €6,00
  • voor een levering aan huis in Nederland: €10,00

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging of op de productpagina is doorgegeven, na ontvangst van de betaling. 

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (gemaakte verzendkosten en transactiekosten). Het geeft de Klant geenszins het recht de aankoop te annuleren. 

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij BPOST zijn wij niet aansprakelijk.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

Calma Academy kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken en te versturen.

Leveringstermijn 
Pakjes worden binnen de 7 dagen na aankoop verzonden. Voor de producten die in nabestelling staan beschreven krijg je een mailtje aan met info wanneer jouw pakket op de post gaat.

Essentiële oliën en diffusers zijn vaak in nabestelling.

Art. 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Calma Academy.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Calma Academy te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Art. 7: Bedenktijd en retourneer voorwaarden
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de Klant het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Calma, Hollandsestraat 2, 2300 Turnhout, België. 

Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen.

De retourzending wordt door Calma Academy gecontroleerd. Na een geslaagde controle wordt het artikel met u verrekend. U kan binnen de 2 (twee) weken een terugbetaling op uw rekening verwachten of ervoor kiezen om winkeltegoed te ontvangen. Items die te laat werden teruggestuurd, na 14 dagen, hebben geen recht op terugbetaling of winkeltegoed.

Bestellingen die zijn vereffend met een gift card worden nooit in cash terug uitbetaald bij een eventuele retour. Er wordt een nieuwe gift card aangemaakt. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Calma Academy.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Calma Academy zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourzendingen dienen gestuurd te worden naar
Calma Academy 
t.a.v.
Nele Van Rompuy 
Hollandsestraat 2 
2300 Turnhout
België

Scroll naar top